Spiros Kaloumenos – Python EP [FLASH175]


ARTIST: Spiros Kaloumenos
TITLE: Python EP
RELEASE DATE: 2017-03-10
LABELS: FLASH
STYLE: Techno
FORMAT: MP3
QUALITY: 320kbps
SIZE: ~57.2 Mb

Tracklist:

  1. Spiros Kaloumenos – Complete Task (Original Mix) 6:24 /130bpm/ A#maj
  2. Spiros Kaloumenos – Drones Takeover (Original Mix) 6:00 /128bpm/ A#min
  3. Spiros Kaloumenos – Embrace The Fear (Original Mix) 6:20 /130bpm/ D#min
  4. Spiros Kaloumenos – Python (Original Mix) 5:55 /130bpm/ Gmin

dlbtnimage description